URZĄDZENIA PERYFERYJNE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

PERIPHERAL OF COMPUTER SYSTEMS

skrót:

UPK

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr  inż. Ludwik Buczyński

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
IX 15   30  

Liczba punktów kredytowych: 4

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstaw konstrukcji urządzeń precyzyjnych, elektroniki i optyki,  znajomość technologii  i zasad działania urządzeń zapisu i odczytu informacji komputerowych urządzeń peryferyjnych (informacje uzyskane z obieralnego przedmiotu UZI - sem.VI lub przez studia własne ze skryptu).

Zakres wykładu

Analiza systemów opisu barwy, problematyka oceny jakości druków z drukarek komputerowych oraz związanych z nią zagadnień normalizacyjnych (normy ISO i CEN),  zagadnienia barwienia druków laserowych i natryskowych, tonery i barwniki inkjet,  zagadnienia dynamiki w zespołach drukarek,  technologie druku wypukłego, rosografia, rozwój konstrukcji monitorów i skanerów, napędy dyskowe wielowarstwowe FMD,  zespoły aparatów cyfrowych.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Analiza konstrukcji zespołów drukarek uderzeniowych, ocena jakości odbitek próbnych i pomiary  parametrów  opisu barwy,  testowanie własności  drukarek  natryskowych, termicznych, laserowych,  monitorów, skanerów,  wyszukiwanie rozwiązań alternatywnych zespołów urządzeń  peryferyjnych,  testowanie podstawowych własności eksploatacyjnych napędów dyskowych. Indywidualne opracowywanie  prezentacji na  aktualne tematy rozwojowe konstrukcji urządzeń  multimedialnych.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone