BUDOWA I EKSPLOATACJA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO

AUDIO-VISUAL EQUIPMENT DESIGN AND MAINTENANCE

skrót:

BAV

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. J. Jedliński
  • dr inż. M. Bodnicki

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VII 15   15  

Liczba punktów kredytowych:

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstaw konstrukcji urządzeń precyzyjnych, podstaw elektroniki, podstaw optyki i mechaniki.

Zakres wykładu

Różne rodzaje nośnika magnetycznego, cechy, postacie, przeznaczenie. Magnetofony analogowe i cyfrowe (R-DAT, S-DAT); formaty studyjne i powszechnego użytku; główne zespoły
i mechanizmy. Magnetowidy analogowe i cyfrowe, studyjne
i powszechnego użytku; główne zespoły i mechanizmy. Multiplikacja cyfrowych i analogowych nagrań audio i wideo, produkcja nagranych kaset. Odtwarzacz CD-DA, budowa i działanie ważniejszych zespołów. Formaty optyczne (CD-R/RW, DVD i pochodne)
i odpowiadający im sprzęt. Sprzęt studia scenografii wirtualnej.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Zajęcia ukierunkowane są na analizę doświadczalną i symulacyjną wpływu podzespołów napędowych na jakość pracy urządzenia audiowizualnego. Przedmiotem bloku ćwiczeń są podzespoły wybranego urządzenia (magnetowidu, magnetofonu kasetowego lub odtwarzacza CD), w skład których wchodzą  takie siłowniki jak: mikrosilniki prądu stałego, silniki skokowe i napędy liniowe
(w tym elektromagnesy miniaturowe). Wyposażenie laboratoryjne umożliwia studentom identyfikację modeli tych siłowników. Studenci w zespołach 2-osobowych opracowują następnie modele symulacyjne wytypowanych podzespołów napędowych i przeprowadzają eksperymenty symulacyjne.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone