GRAFIKA INŻYNIERSKA I

ENGINEERING DRAWING

skrót:

GRI

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Jadwiga Janowska

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
II       30

Liczba punktów kredytowych: 4

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
rzutowania, wymiarowania prostych części mechanizmów oraz modelowania trójwymiarowego i na płaszczyźnie brył za pomocą programu AutoCAD (zakres przedmiotu "Grafika inżynierska I").

Zakres ćwiczeń projektowych

Wykłady wprowadzające, wykonywanie projektów na sali ćwiczeń projektowych lub w pracowni komputerowego wspomagania zapisu konstrukcji za pomocą programu AutoCAD.

Wykłady wprowadzające:
Rysowanie, oznaczanie i wymiarowanie gwintów
(zewnętrznych i wewnętrznych).
Zasady rysowania połączeń za pomocą znormalizowanych elementów gwintowych.
Zasady rysowania połączeń kołkowych.
Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej (zasady wykonywania rysunków złożeniowych i rysunków konstrukcyjnych części).
Zapis wymiarów tolerowanych oraz pasowań wałków i otworów oraz oznaczania chropowatości powierzchni na rysunkach technicznych.

Projekty wykonywane na sali ćwiczeń projektowych:
Rysunek wykonawczy typowej części toczonej: Tulejka/Trzpień
z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym (przekrój, znaki wymiarowe oraz rysowanie, oznaczanie i wymiarowanie gwintu).
Rysowanie połączeń gwintowych i kołkowych - Rysunek złożeniowy
z zastosowaniem połączeń gwintowych i kołkowych oraz rysunki konstrukcyjnych części (wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej).
Wykonanie rysunków konstrukcyjnych części mechanizmu
z uwzględnieniem tolerowania wymiarów, pasowań, chropowatości powierzchni oraz z szacowaniem lub doborem luzów.

Rysunki wykonywane za pomocą program AutoCAD:
Wykonanie rysunków konstrukcyjnych części mechanizmu.

Prace kontrolne (3):
wykonanie rysunków konstrukcyjnych (z uwzględnieniem tolerowania wymiarów i pasowań, oznaczania chropowatości powierzchni) części z gwintem oraz części konstrukcyjnych połączeń gwintowych
i prostego mechanizmu.

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone