ZESPOŁY I UKŁADY OPTOELEKTRONICZNE (B)

OPTOELECTRONIC UNITS AND SYSTEMS (B)

skrót:

ZUT

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Wiesław Czerwiec

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
X 15   15  

Liczba punktów kredytowych: 2

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
problematyki prezentowanej w przedmiotach specjalnościowych oraz znajomość podstaw metrologii.

Zakres wykładu

Specyfika bezdotykowej diagnostyki układów napędowych i zespołów mechanicznych. Właściwości wybranych przetworników i czujników optoelektronicznych oraz ich wykorzystanie w  diagnostyce układów napędowych i zespołów mechanicznych Diody emisyjne i lasery półprzewodnikowe. Elementy odbiorcze fotoczułe i układy odbiorcze. Fotodetektory dwusegmentowe i wielosegmentowe. Pomiary przemieszczeń liniowych i kątowych z użyciem czujników fotoelektrycznych. Fotolinijki i matryce CCD. Sensory PSD i ich zastosowania w pomiarach odległości i przemieszczeń. Kamera CCD
w pomiarach odległości i kąta.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Wyznaczanie charakterystyk optorezystancyjnych przetworników PSD
Zastosowanie przetworników PSD w pomiarach położeń kątowych
Badania właściwości modelu optoelektronicznego czujnika przemieszczeń liniowych
Badania właściwości czujnika przemieszczeń kątowych z deflektorem zwierciadlanym
Zastosowanie transoptorów do diagnozowania dynamiki napędów
Pomiary wielkości geometrycznych z użyciem kamery CCD
Właściwości i zastosowania czujników światłowodowych.
Wyznaczanie charakterystyk przetworników MEMS do orientacji położenia w przestrzeni

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone