ZASTOSOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH

APPLICATION OF COMPUTER NETWORKS

skrót:

ZSK

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • mgr inż. Ksawery Szykiedans

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
X     30  

Liczba punktów kredytowych: 3

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstaw użytkowania komputerów i zasad programowania

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Podstawy organizacji i zarządzania sieci komputerowych różnych typów.
Zasady stosowania sieci komputerowych do wymiany danych.
Problematyka zdalnej pracy urządzeń nadzorowanych za pomocą sieci.
Prowadzenie pomiarów i badań na odległość. Czujniki pracujące w sieciach.
Tworzenie tzw. "klastrów obliczeniowych" z wykorzystaniem komputerów pracujących w sieci lokalnej.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone