SYSTEMY I URZĄDZENIA AUTOMATYZACJI USŁUG

VENDING MACHINES AND SYSTEMS

skrót:

SUA

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Janusz Igielski

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
X 30      

Liczba punktów kredytowych: 2

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstaw konstrukcji i technologii urządzeń precyzyjnych, fizyki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Niezbędna znajomość zagadnień prezentowanych w przedmiocie automaty użytkowe.

Zakres wykładu

Wiadomości wstępne. Automatyczne urządzenia elektromechaniczne powszechnego użytku. Sterowanie urządzeniami elektromechanicznymi i ich systemami. Przetwarzanie wybranych wielkości fizycznych na sygnały sterujące pracą urządzeń automatycznych. Zasady projektowania zespołów funkcjonalnych urządzeń automatycznych na przykładzie automatów zaspokajających potrzeby człowieka. Urządzenia i systemy oferujące usługi i sprzedaż produktów. Środki płatnicze w systemach automatycznych. Automatyczna kontrola monet i banknotów. Selekcja monet i banknotów. Automaty do rozmiany monet
i banknotów. Karta w systemach automatycznych. Zapis i odczyt informacji w sposób graficzny, magnetyczny, optyczny. Karty mikroprocesorowe stykowe i bezstykowe. Układy hybrydowe Bankomaty. Systemy kontroli dostępu. Automatyczne urządzenia systemów parkingowych. Kontrola dostępu do obszarów zamkniętych. Automatyczny system biletowy. Zarządzanie systemem. Urządzenia do wytwarzania i autoryzacji biletów. Automaty do sprzedaży biletów. Kasowniki biletów. Automatyczne urządzenia do sprzedaży towarów i usług. Automaty do sprzedaży upominków. Automaty telefoniczne. Automaty muzyczne. Automaty do sprzedaży napojów zimnych i gorących. Zabezpieczenia automatów przed włamaniami
i warunkami zewnętrznymi.


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone