POMIARY CZASU, SIŁ I PRZEMIESZCZEŃ

TIME, FORCE AND DISPLACEMENT MEASUREMENT

skrót:

PCS

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Wiesław Czerwiec

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
IX 15     15

Liczba punktów kredytowych: 3

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
problematyki prezentowanej w przedmiotach specjalnościowych oraz znajomość podstaw wytrzymałości materiałów i elektrotechniki.

Zakres wykładu

Pomiary czasu: jednostka, wzorce, dystrybucja czasu. Właściwości metrologiczne urządzeń do pomiarów czasu. Pomiary krótkich przedziałów czasu. Pomiary częstotliwości (częstościomierz, oscyloskop).
Pomiary prędkości liniowej i kątowej. Obrotomierze i tachometry (magnetyczne i optoelektroniczne).
Pomiary położeń i przemieszczeń liniowych metodami bezstykowymi
z użyciem czujników: pojemnościowych, indukcyjnych, optycznych
i optoelektronicznych.
Pomiary położeń i przemieszczeń kątowych w zakresie kąta pełnego. Optoelektroniczne przetworniki w zastosowaniach do identyfikacji wybranego położenia kątowego. Pomiary bezstykowe przemieszczeń kątowych w małych zakresach.
Czujniki i układy pomiarowe do pomiarów sił: tensometryczne, piezoelektryczne, magnetosprężyste, magnetoindukcyjne, hallotronowe.
Zasady projektowania tensometrycznych układów czujnikowych:
do pomiaru siły (belka pojedyncza i prostowodowa), do pomiaru momentu skrętnego.

Zakres ćwiczeń projektowych

Projektowanie bezstykowych przetworników przemieszczeń liniowych
Projektowanie bezstykowych przetworników przemieszczeń kątowych
Badania właściwości modelu optoelektronicznego przetwornika przemieszczeń
Projektowanie tensometrycznych czujników siły i układów pomiarowych
Badania właściwości modelu przetwornika tensometrycznego
(belka prostowodowa)

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone