MIKROMECHANIZMY I MIKROSYSTEMY

MICROMECHANISMS AND MICROSYSTEMS

skrót:

MIM

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • prof. nzw. dr hab. inż. Zygmunt Rymuza

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
IX 30     15

Liczba punktów kredytowych: 3

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
z zakresu fizyki, chemii, materiałoznawstwa, elektroniki, pożyteczna jest elementarna wiedza z zakresu  mikromechatroniki (MEMS).

Zakres wykładu

Wprowadzenie:
Mikromechanika, mikromechanizmy, mikrosystemy a mechanika precyzyjna (3)

Podstawy konstrukcji i materiały stosowane do budowy:
podstawy budowy, specyfika architektury mikrosystemów,
dobór postaci i cech konstrukcyjnych, modelowanie i symulacja komputerowa, problemy montażowe, powiązania z technologią,  rodzaje stosowanych materiałów, ultracienkie warstwy, zastosowania (4)

Techniki wytwarzania:
podstawy fizyczne, podstawowe techniki: warstwy, elementy (3)

Biologiczne podstawy budowy mikrosystemów:
biomimetyka, adaptronika (3)

Czujniki mikromechaniczne:
podstawy fizyczne,  czujniki do pomiaru ciśnienia,  przyspieszeń, żyroskopy i inne,  zastosowania (5)

Mikroaktuatory i urządzenia mikrofluidyczne:
podstawy budowy, mikrosilniki liniowe i obrotowe, mikroturbiny, mikropompy, urządzenia do mikroanalizy, urządzenia  medialne, urzadzenia stosowane w badaniach naukowych  i inne, zastosowania (7)

Zajęcia praktyczne:
zapoznanie się z linią doświadczalno-produkcyjną MEMS w Instytucie Technologii Elektronowej, technologią wytwarzania płytek krzemowych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych
i urządzeniami do badań MEMS w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki (5).

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone