APARATURA BIOMECHANICZNA II

BIOMECHANIC DEVICES AND INSTRUMENTS II

skrót:

ABD

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

 • dr hab. inż. Danuta Jasińska - Choromańska, prof. nzw. PW

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VII 15     15

Liczba punktów kredytowych: 3

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
Biomechaniki, podstaw konstrukcji, podstaw użytkowania komputerów i oprogramowania wspomagającego projektowanie

Zakres wykładu

Szczegółowe przedstawienie problematyki i zasad projektowania aparatury biomedycznej.
W zakresie wykładu zostaną przedstawione wybrane urządzenia
(np. z grupy urządzeń ortopedycznych), wspomagających leczenie
i rehabilitację i pozycjonujące oraz zasady i metody ich projektowania. Przykładowe konstrukcje (całych gałęzi) urządzeń np. takich jak:

 • - stabilizatory ortopedyczne
 • urządzenia wymiany i krążenia płynów,
 • urządzenia wymiany płynów w organiźmie
  (pneumologiczny, krążenia, odsysania)
 • urządzenia do sterylizacji i dezynfekcji
  (podstawy bio-fizyko-chemiczne, urządzenia i procesy, odporność materiałów na warunki sterylizacji),
 • inne.

Perspektywy rozwoju (np. stabilizacja u zwierząt)

W ramach wykładu zostanie również przedstawiona weryfikacja kliniczna przedstawionej tematyki wykładu podczas wycieczek realizowanych do wybranych Szpitali i innych jednostek
Służby Zdrowia

 

Zakres ćwiczeń projektowych

Opracowanie projektu wybranego zespołu lub urządzenia biomechanicznego

 • Analiza warunków pracy wybranego urządzenia i postulatów klinicznych
 • Komputerowe jego modelowanie i symulacja warunków pracy
 • Badania modeli fizycznych głównych węzłów konstrukcyjnych
 • Badania działania istniejącego gotowego urządzenia (Laboratorium i Klinika)
 • Wykorzystanie wyników analizy i badań
 • Opracowanie gotowego projektu

Weryfikacja modeli teoretycznych poprzez badania doświadczalne
i kliniczne modeli rzeczywistych (w Szpitalach)

 

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone