ZAGADNIENIA BIZNESU

PROBLEMS OF BUSINESS

skrót:

ZBI

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr  inż. Witold Jaszczuk

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VI 30      

Liczba punktów kredytowych: 2

Powiązania z innymi przedmiotami

Nie ma. Wskazane są zainteresowania biznesem,  polityką gospodarczą, psychologią, grafiką komputerową - a  w szczególności pozytywne myślenie.

Zakres wykładu

Rekrutacja pracowników.
Zasady pisania życiorysów (CV) i listów motywacyjnych. Rozmowy kwalifikacyjne. Relacje między pracodawcą i pracownikiem.

Techniki profesjonalnej sprzedaży produktów i usług.
Budowanie kariery. Edukacja zawodowa. Planowanie czasu - priorytety. Zarządzanie czasem.  Czynniki  decydujące  o sukcesie. Wymogi wolnego, konkurencyjnego rynku. Orientacja  na klienta.  Hierarchia potrzeb ludzkich. Wyzwania wolnego  rynku. Sprzedaż  w latach  80 i 90. Tradycyjne i współczesne  podejście  do klienta. Sposób  sprzedaży "cechą  produktu". Koło marketingowe. Serwis. Plan marketingowy. Misja firmy. Cele działania. Analiza SWOT. Plan działania. Segmentacja rynku. Pozycjonowanie. Badanie rynku. Kalkulacja ceny. Fazy  rozmowy handlowej. Metodologia wyszukiwania  klientów. Przygotowanie wizyty. Pierwsze spotkanie z klientem. Wybrane zagadnienia savoir vivre'u. Faza kontaktu. Pierwsze wrażenie. Analiza skutków pierwszego wrażenia. Jak jesteśmy  oceniani. Asertywność. Zachowania  asertywne. Przykłady indywidualnych praw osobistych. Komunikacja między ludźmi. Budowa zaufania. Mowa ciała. Dystanse - relacje. Podstawowe etapy słuchania. Dziesięć grzechów złego słuchania. Faza analizy. Poznanie  potrzeb. Sterowanie rozmową. Technika  zadawania  pytań. Cecha a korzyść. Faza argumentacji. Cel  argumentowania.  Etapy. Wskazówki. Relacje: potrzeby - dowody. Rodzaje dowodów.  Jak reagujemy  na zmiany?  Dlaczego spotykamy  się z zastrzeżeniami? Dlaczego większość zastrzeżeń nie istnieje?  Rodzaje zastrzeżeń. Reakcje na zastrzeżenia. Negocjowanie zastrzeżeń. Reklamacje: zagrożenia i szanse. Kontakt  z trudnym klientem. Czego  unikać w rozmowie? Zastrzeżenia cenowe.  Psychologiczne  aspekty ceny.  Łagodzenie  negatywnych reakcji na cenę. Metody prezentowania ceny. Decyzja. Stopniowe zobowiązywanie się. Metody uzyskania zobowiązania. Podsumowanie efektów i wnioski po wizycie.

Techniki profesjonalnej prezentacji.
Wystąpienia  w trudnych warunkach. Planowanie prezentacji. Trema. Zasady odbierania krytycyzmu.  Elementy prezentacji  (efektywne komunikowanie się, kolejność wypowiedzi, gra ciała, głos i język, włączenie słuchaczy, reakcje na trudne pytania). Zasady  prezentacji. Przygotowanie  wystąpienia. Analiza  publiczności. Cel wystąpienia.  Wstęp - dobre  pierwsze wrażenie.  Rozwinięcie - cel  i teza. Struktura. Zakończenie. Zachowanie się podczas wystąpienia. Zachowania werbalne i niewerbalne. Jak  walczyć z  tremą  przed i podczas wystąpienia? Kontrolowanie oznak zdenerwowania. Zasady  sporządzania materiałów pomocniczych do prezentacji. Stosowane  techniki i ich wpływ na kompozycje prezentacji.  Jak radzić sobie z pytaniami?  Jak przyjmować negatywne oceny? Jakie pytania są trudne? Osoby przeszkadzające w prezentacji. Sześć etapów interwencji w stosunku do przeszkadzających

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone