URZĄDZENIA ZAPISU INFORMACJI

DATA RECORDING DEVICES

skrót:

UZI

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr  inż. Ludwik Buczyński

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VI 15 15    

Liczba punktów kredytowych: 2

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomosć:

podstaw konstrukcji urządzeń precyzyjnych, podstaw elektroniki i optyki.

Zakres wykładu

Urządzenia  zapisu i odczytu informacji stosowane  biurowych urządzeniach komputerowych;  druk uderzeniowy,  laserowy,  natryskowy i termiczny,  zapis na nośnikach papierowych, (wybrane technologie uderzeniowe,  druku natryskowego - buble jet, piezo, solid ink, elektrostatycznego - laserowy i LED, termicznego -klasyczny, termosublimacyjny,  termotransferowe). Zapis i odczyt na nośnikach  magnetycznych : taśmowych (zapis liniowy i heliakalny, technologia LTO) i dyskowych, dyski miękkie i twarde, (technologia OAW  i AFM oraz zapis na dyskach  optycznych CD, DVD, FMD, MO). Technologie prezentacji  danych na monitorze. Technologie  skanowania.  Urządzenia  systemów  kodów  kreskowych.

Zakres ćwiczeń

Ćwiczenia  sprawdzające   znajomość podstawowych   parametrów techniczno - eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń. Porównanie  właściwości  poszczególnych urządzeń.  Propozycje zastosowań  urządzeń do rozwiązywania  określonych funkcji realizowanych w pracach biurowych. Wycieczki do przedstawicielstwa  firmy RISO  i  Xerox- ACS.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone