TECHNICZNE ASPEKTY ZATRUDNIANIA
I NEGOCJOWANIA PŁACY

TECHNICAL ASPECTS OF EMPLOYMENTS
AND NEGOTIATING OF SALARY

skrót:

?TAZ?

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

 • dr inż. Witold Jaszczuk

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VII 30      

Liczba punktów kredytowych: 2

Powiązania z innymi przedmiotami

Nie ma. Wskazane są zainteresowania procedurami rekrutacji pracowników, polityką personalną firm oraz chęć praktycznego przygotowania aplikacji stosowanych w procesie zatrudnienia.

Zakres wykładu

Bezrobocie w Polsce, przyczyny i perspektywy zmniejszenia. Zanim zacznie się poszukiwanie pracy. Analiza własnej osobowości pod kątem zatrudnienia. Pierwsza praca - w dużej czy małej firmie ? Jak i gdzie szukamy pracy. Co powinno się wiedzieć o pracodawcy i skąd czerpać taką wiedzę. Praca czasowa jako droga do znalezienia pracy stałej. Praktyki wakacyjne. Różne strategie poszukiwania pracy. Targi Pracy. Praca z internetu. Jak należy czytać ogłoszenia rekrutacyjne? Urzędy Pracy i ich rola na rynku pracy. Pisanie życiorysu (Curriculum Vitae ) i listu motywacyjnego. Budowa Curriculum Vitae . Jak powinno wyglądać CV? Zasady pisania CV. Budowa i zasady pisania listu motywacyjnego. Jak powinien wyglądać list motywacyjny? Ankiety personalne. Co to są referencje i jak powinny wyglądać? Funkcja i treść listu polecającego. Rozmowa kwalifikacyjna. Oczekiwania pracodawców. Etapy weryfikacji kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon. Jak przygotować się do rozmowy? Jak zachowywać się podczas interview? Przykłady pytań zadawanych kandydatom podczas interview. Przykłady pytań, które można zadać samemu podczas interview. Jak odpowiadać na trudne pytania? Po interview. Assessment Centre. Badania psychologiczne w rekrutacji. Negocjowanie warunków zatrudnienia. Podstawowe zasady negocjowania warunków zatrudnienia. Pozafinansowe elementy wynagrodzenia. Poszukiwanie pracy z pomocą baz danych firm doradztwa personalnego.

Tematy  pogłębiających wiedzę referatów seminaryjnych

 • Bezrobocie w Polsce. Przyczyny, skutki i perspektywy zmian
 • Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej w ujęciu statystycznym i terytorialnym
 • Etapy poszukiwania pracy.
 • Oczekiwania pracodawców.
 • Zanim zaczniemy poszukiwanie pracy - wybór strategii.
 • Jak i gdzie szukamy pracy.
 • Internet jako narzędzie w poszukiwaniu pracy.
 • Praca czasowa - charakterystyka.
 • List motywacyjny. Funkcje i zasady pisania.
 • Życiorys (curriculum vitae - CV). Funkcje i zasady pisania.
 • Referencje i listy polecające. Cel i ogólne zasady pisania.
 • Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Podstawowe zasady savoir vivre'u w kontaktach służbowych ( ubiór, zachowania)
 • Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Pytania i odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Badania w ramach Assessment Center.
 • Testy psychologiczne w procesie rekrutacji.
 • Negocjowanie warunków zatrudnienia.
 • Pozapłacowe elementy wynagrodzenia.


Studenci przygotowują pełną aplikację składającą się z CV, listu motywacyjnego i ankiety.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone