NANOTECHNIKA

NANOTECHNOLOGY

skrót:

?NNT?

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • prof. nzw. dr hab. inż. Zygmunt Rymuza

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VII 30      

Liczba punktów kredytowych: 3

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstawowe wiadomości z zakresu fizyki, chemii, materiałoznawstwa, elektroniki, pożyteczna jest elementarna wiedza z zakresu  mikromechatroniki (MEMS).

Zakres wykładu

Wprowadzenie:
nanotechnika- geneza , istota, znaczenie, aktualny stan (3)

Nanomateriały:
podstawy budowy, rodzaje, ultracienkie warstwy, zastosowania (4)

Nanowytwarzanie:
podstawy fizyczne, podstawowe techniki: warstwy, elementy (4)
Nanopattering/nanoimprinting:
metody formowania złożonych nanostruktur na różnych podłożach, zastosowania (4)

Biologiczne podstawy budowy nanosystemów:
biomimetyka, adaptronika (3)

Techniki badawcze w skali nano:
skaningowa mikroskopia igłowa (SPM), metody i urządzenia specjalne  do badań nanomechanicznych i nanotrybologicznych (4)

Nanosensory i nanoaktuatory:
podstawy budowy, rodzaje, zastosowania (3)
Nanotechnika w zapisie informacji:
podstawy zapisu igłowego, projekt IBM Millipede (2)

Nanourządzenia w diagnostyce i terapii:
zastosowania medyczne i biologiczne, inżynieria DNA (2)

Aspekty społeczne rozwoju nanotechniki:
problemy i nadzieje, skutki etyczne (1)

W ramach wykładu przewidziane są zajęcia demonstracyjne w laboratorium Mikro/nanotechniki, wycieczki do laboratoriów: Instytutu Fizyki PAN, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.