ZAGADNIENIA JAKOŚCI
W PROJEKTOWANIU URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

PROBLEMS OF DESIGN CONTROL
IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

skrót:

ZJP

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Jakub Wierciak

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VII 15   30  

Liczba punktów kredytowych: 4

Powiązania z innymi przedmiotami

Studenci powinni dysponować wiedzą z zakresu konstrukcji urządzeń precyzyjnych i podstaw metrologii.

Zakres wykładu

Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania jakością. Ewolucja zarządzania jakością. Proces osiągania jakości - "Trylogia Jurana". Struktury organizacyjne przedsiębiorstw. Analiza zadań wydziałowych. Definiowanie odpowiedzialności. Systemy zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000. Skuteczność
i efektywność systemu. Polityka jakości. Cele jakościowe. Zasady zarządzania jakością. Planowanie jakości. Interpretacja wybranych wymagań normy. Wdrażanie systemu jakości w oparciu o analizę procesów. Cele procesów. Dokumentacja systemu. Strategie rynkowe przedsiębiorstw. Badania, rozwój, projektowanie.
Czynności w projektowaniu. Specyfikacja wymagań - charakterystyki działaniowe, wymagania estetyczne i regulacje prawne. Umiejscowienie funkcji projektowania w przedsiębiorstwie. Strukturalizacja procesu projektowania. Model zarządzania projektowaniem wg normy ISO 9001:2000. Przeglądy projektu, weryfikacja, walidacja. Kosztowa efektywność wyrobu. Niezawodność, dyspozycyjność, konserwacyjność wyrobów.
Ocena i sposoby zwiększania niezawodności na etapie projektowania. Intensywność uszkodzeń wyrobów naprawialnych.
Krzywa "wannowa". Wykładniczy wzór na niezawodność.
Modele niezawodności. Współczesne techniki sterowania jakością i kontrola jakości. Audity systemu. Certyfikacja. Wytyczne doskonalenia jakości wg normy ISO 9004:2000.
Zasady kompleksowego zarządzania jakością (TQM). Koszty jakości.

Zakres ćwiczeń projektowych

  • identyfikacja klientów i ich potrzeb
  • formułowanie wymagań technicznych na podstawie potrzeb klientów i uwarunkowań prawnych
  • formułowanie misji i polityki jakości przedsiębiorstwa
  • dodatkowe aspekty projektowania (opakowanie, serwis, konserwowanie, części zamienne)
  • planowanie procesu projektowania
  • dobór wskaźników niezawodnościowych
  • analiza procesów - formułowanie celów
  • dobór metod kontroli jakości.

 

 

 

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone