PODSTAWY OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI

FUNDAMENTALS OF DESIGN OPTIMISATION

skrót:

POK

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

 • dr inż. Jerzy Pawłowski

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VII 30   30  

Liczba punktów kredytowych: 3

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
Mechanika techniczna, matematyka, podstawy programowania komputerowego

Zakres wykładu

 • Podstawowe pojęcia. Przykłady
 • Numeryczne metody optymalizacji bez ograniczeń
  i z ograniczeniami
 • Optymalizacja mechanizmów dźwigniowych. Wybór mechanizmu ze względu na zadany tor ruchu
 • Wybór optymalnych cech przekładni zębatych
 • Optymalizacja wybranych mechanizmów i urządzeń
 • Polioptymalizacja. Metody pseudopolioptymalizacji
  i polioptymalizacji zupełnej
 • Polioptymalizacja wybranych mechanizmów i urządzeń

Zakres ćwiczeń projektowych

 • Sformułowanie zadania optymalizacji. Rozwiązywanie zadań metoda analityczną.
 • Rozwiązywanie zadań optymalizacji bez ograniczeń za pomocą wybranych komputerowych metod numerycznych
 • Zadania optymalizacji z ograniczeniami. Wybór metody
  i obserwacja działania algorytmu
 • Dobór optymalnych cech konstrukcyjnych mechanizmów dźwigniowych.
 • Polioptymalizacja elementów i zespołów
  (belki zginanej, sprężyny mierniczej, sprzęgła ciernego)
 • Polioptymalny dobór cech konstrukcyjnych przekładni zębatej.

 

 

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone