WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE

TOOLS OF COMPUTER AIDED DESIGN

skrót:

NWP

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr hab. inż. Danuta Jasińska - Choromańska, prof. nzw. PW
  • mgr inż. Dariusz Kołodziej
  • mgr inż. Ksawery Szykiedans

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VII     15 15

Liczba punktów kredytowych: 2

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstaw użytkowania komputerów, podstaw konstrukcji, podstaw mechaniki i grafiki inżynierskiej.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

W zakresie ćwiczeń zostanie przedstawione najnowocześniejsze oprogramowanie wspomagające projektowanie, w tym Autodesk Inventor (zastosowanie oprogramowania do wyspecjalizowanych zadań projektowych, projekcyjnych, tworzenie baz elementów konstrukcyjnych, współpraca z innymi programami, w tym własnymi, np. optymalizującymi projektowane konstrukcje), Pro/ENGINEER, Solid Edge, Working 2D i 3D (podstawy projektowania i projektowanie zaawansowane, współpraca z innymi programami, optymalizacja konstrukcji pod względem wybranych parametrów). W miarę pokazywania się nowego oprogramowania z tego zakresu będzie ono sukcesywnie wdrażane w ramach zajęć. Pierwsza połowa zajęć to przypomnienie lub przedstawienie ogólnych wiadomości studentom, którzy nie zetknęli się wcześniej z tym oprogramowaniem, druga, to ćwiczenia polegające na realizacji określonych poleceń w danym programie.

Zakres ćwiczeń projektowych

Przygotowanie projektu wybranego zespołu lub drobnego urządzenia wykorzystując wyżej wymienione oprogramowanie.

 

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone