WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE

TOOLS OF COMPUTER AIDED DESIGN

skrót:

NWP 1

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autorzy programu:

  • dr hab. inż. Danuta Jasińska - Choromańska, prof. nzw. PW
  • mgr inż. Dariusz Kołodziej
  • mgr inż. Ksawery Szykiedans
  • mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VI 0   30  

Liczba punktów kredytowych: 2

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstaw użytkowania komputerów, podstaw konstrukcji, podstaw mechaniki i grafiki inżynierskiej.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

W zakresie ćwiczeń zostanie przedstawione najnowocześniejsze oprogramowanie wspomagające projektowanie, w tym Autodesk Inventor (zastosowanie oprogramowania do wyspecjalizowanych zadań projektowych, korzystanie z gotowych baz danych elementów konstrukcyjnych, współpraca z innymi programami), Pro/ENGINEER, Solid Edge, Working Model 2D i inne. Zajęcia te przedstawiają ogólne wiadomości na temat wyżej wymienionych programów oraz zastosowanie ich do realizacji określonych zadań projektowych. Mają one na celu zapoznanie studentów z najnowocześniejszym i aktualnie stosowanym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie, oraz jego możliwościami. Nowe oprogramowanie z tego zakresu będzie sukcesywnie wdrażane w ramach zajęć.

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone