MULTIMEDIALNE URZĄDZENIA PERYFERYJNE

MULTIMEDIA COMPUTER PERIPHERAL DEVICES

skrót:

MUP

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr  inż. Ludwik Buczyński

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VI 15    30 15

Liczba punktów kredytowych: 5

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstaw konstrukcji urządzeń precyzyjnych, elektroniki i optyki, znajomość technologii i zasad działania  urządzeń zapisu i odczytu informacji stosowanych  w komputerowych urządzeniach peryferyjnych (informacje uzyskane z obieralnego przedmiotu UZI - sem. VI lub poprzez studia własne - ze skryptu).

Zakres wykładu:

Wybrane zagadnienia wpływu ergonomiki na konstrukcje urządzeń peryferyjnych, wybrane zespoły konstrukcyjne napędów  dyskowych,  cyfrowych aparatów fotograficznych,  napędów  głowic piszących drukarek komputerowych,  zagadnienia interdyscyplinarności rozwiązań  konstrukcyjnych w urządzeniach multimedialnych, analiza  wydruków barwnych i zagadnienia  oceny ich jakości w powiązaniu z  międzynarodową normalizacją,  problemy przetwarzania informacji w cyfrowych urządzeniach peryferyjnych,  kierunki rozwoju  urządzeń multimedialnych.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Badanie jakości druków barwnych, druków wypukłych 3D, testowanie podstawowych parametrów techniczno - eksploatacyjnych drukarek komputerowych, skanerów, monitorów, napędów dyskowych, analiza zjawisk dynamicznych w działaniu zespołów uderzeniowych  mechanizmów piszących.

Zakres ćwiczeń projektowych

Opracowywanie indywidualnych prezentacji multimedialnych
na tematy związane z aktualnym rozwojem urządzeń multimedialnych.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone