METODYKA PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ
MECHATRONICZNYCH

METHODOLOGY OF DESIGN OF MECHATRONIC DEVICES

skrót:

MPU

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr. inż. Janusz Igielski
  • dr inż. Jakub Wierciak

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
IX 30     30

Liczba punktów kredytowych: 5

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstaw konstruowania urządzeń precyzyjnych, a także podstaw technologii, optyki, elektroniki, informatyki i metrologii technicznej

Zakres wykładu

Informacje wstępne. Projektowanie urządzeń mechatroniki. Charakterystyczne cechy urządzeń mechatroniki. Etapy procesu projektowania. Wpływ wielkości produkcji na proces projektowania. Zadania projektanta. Projektowanie nowego urządzenia. Modernizacja urządzeń istniejących. Przygotowanie produkcji urządzenia na podstawie modelu lub licencji. Poszukiwania nowych wyrobów. Praca twórcza i rutynowa. Czynniki wpływające na hamowanie pracy twórczej. Błędy myślenia w procesie tworzenia. Metody unikania błędnych decyzji. Wybrane metody poszukiwania nowych rozwiązań. Zadania inżyniera w procesie opracowania nowego wyrobu. Przygotowanie produkcji wyrobu produkowanego masowo. Planowanie procesu opracowania nowego wyrobu. Przygotowanie koncepcji nowego wyrobu. Opracowanie projektu technicznego. Opracowanie niezbędnej dokumentacji. Wprowadzanie zmian w produkowanych wyrobach. Komputer w procesie opracowania i wytwarzania wyrobów. Przygotowanie produkcji wyrobu produkowanego w niewielkich seriach. Przygotowanie produkcji wyrobu produkowanego jednostkowo. Wpływ wybranych czynników na proces projektowania urządzeń mechatroniki.  Wymagana jakość projektowanego urządzenia. Ergonomiczność urządzenia. Minimalizacja poziomu hałasu. Dokładność. Występowanie opóźnień. Zjawiska termiczne. Technologiczność konstrukcji. Koszty w procesie projektowania. Norma, patent i prawo autorskie
w procesie projektowania urządzeń technicznych. Ocena zgodności wyrobów i ich zespołów.

Zakres ćwiczeń projektowych

Metody projektowania wygranych systemów, urządzeń i zespołów mechatronicznych.
Zagadnienia patentowe: opracowanie projektu zgłoszenia: patentu, wzoru użytkowego, ochrony znaku towarowego.
Zagadnienia normalizacyjne: przygotowanie i interpretacja dokumentów normalizacyjnych.

Wycieczki techniczne w wybranych firmach projektujących urządzenia mechatroniczne

 

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone