ESTETYKA KONSTRUKCJI

AESTHETICS IN DESIGN

skrót:

ESK

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • mgr. inż. Ksawery Szykiedans

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
IX       30

Liczba punktów kredytowych: 2

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
rysunku, zagadnień podstaw konstrukcji urządzeń precyzyjnych
i technologii urządzeń precyzyjnych.

Zakres ćwiczeń projektowych

Przedstawienie problematyki definiowania funkcji przedmiotu
i tworzenia jego formy. Pokazanie istoty współpracy projektanta-inżyniera z designerem. Przekazanie zasad projektowania ergonomicznego i wykorzystywania ergonomii i antropometrii
w projektowaniu.
Zasady rysunku odręcznego. Forma, kolor, faktura, materiał. Wybrane zagadnienia plastyczne. Historia wytwarzania przedmiotów od rzemiosła do produkcji automatycznej. Cel produkowania: odpowiedź na potrzeby, powstanie zysku i tworzenie potrzeb.
Cykl przygotowania, wytwarzania i eksploatacji wyrobów. Humanistyczne aspekty wytwarzania. Ergonomia, antropometria, projektowanie ergonomiczne. Charakterystyczne cechy wyrobu wynikające z technologii. Problematyka projektowania form przemysłowych. Style i mody, kicz. Percepcja: wrażliwość, wzorce, tradycje, doświadczenie. Relacje konstruktor - projektant form przemysłowych. Wyroby ponadczasowe - standardy. Piętno twórcy (zespołu). Linia wzornicza wytwórcy (identyfikacja firmy). Podstawowe informacje z zakresu grafiki użytkowej
(znaki informacyjne, firmowe, reklamowe itp.).

Zajęcia mają charakter seminaryjny. Poprzedza je wprowadzenie
w formie prezentacji a następnie opracowanie i dyskusja rozwiązań
i projektów.

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone