AUTOMATY UŻYTKOWE

ASSEMBLING AND PACKING AUTOMATIC MACHINES
AND SYSTEMS

skrót:

AUŻ

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Janusz Igielski

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VIII 30   30  

Liczba punktów kredytowych: 5

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstaw konstruowania i technologii przyrządów precyzyjnych oraz elektrotechniki, elektroniki i automatyki.

Zakres wykładu:

Wykorzystanie urządzeń automatycznych w przemyśle, usługach i życiu codziennym. Schematy blokowe. Cyklogramy. Mechanizmy napędowe: elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne. Zasady projektowania urządzeń podających: pojedyncze półwyroby, produkty z krążka, płyny, produkty w postaci sypkiej. Czynniki wpływające na konstrukcję zespołów tych urządzeń. Wykorzystanie manipulatorów i robotów w procesach automatyzacji. Zasady projektowania wybranych zespołów manipulatorów r robotów. Orientowanie półwyrobów w przestrzeni i czasie. Dozatory. Prowadniki i magazyny elementów. Urządzenia sterujące urządzeń automatycznych: mechaniczne, elektromechaniczne, elektroniczne, pneumatyczne, hydrauliczne. Zasady doboru urządzeń sterujących. Mechanizmy robocze, ich funkcje i zasady konstruowania. Mechanizmy transportowe, ich funkcje i zasady konstruowania. Urządzenia zabezpieczające w urządzeniach automatycznych: podstawowe zasady ich pracy oraz doboru. Przykłady rozwiązań urządzeń automatycznych.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Podawanie pojedynczych półwyrobów w procesach montażowych. Dozowanie produktów sypkich. Dozowanie płynów i past. Urządzenia pakujące. Wykorzystanie manipulatorów w procesach automatycznego montażu. Automaty sprzedające towary i usługi. Automatyczna kontrola środków płatniczych
Zajęcia odbywają się w zakładach produkcyjnych wykorzystujących urządzenia automatyczne w procesach produkcyjnych oraz firmach projektujących i wytwarzających takie urządzenia. W trakcie zajęć studenci analizują konstrukcję urządzeń, rysują ich schematy blokowe oraz wskazane zespoły funkcjonalne.