TECHNIKI PREZENTACJI

TECHNIQUES OF PRESENTATION

skrót:

TEP

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

 • dr  inż. Witold Jaszczuk

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj. spec.
VIII 15  15      

Liczba punktów kredytowych:

Powiązania z innymi przedmiotami

Wskazane są zainteresowania i predyspozycje do pracy w biznesie. Powiązania z innymi przedmiotami  grupy ekonomiczno-społecznych. Potrzebne podstawowe umiejętności z zakresu komputerowych programów graficznych i edytorów tekstu

Zakres wykładu:

Tworzenie dokumentów w pracy inżyniera: dokumenty drukowane (artykuły, publikacje zwarte) oraz prezentacje wygłaszane osobiście. Planowanie struktury dokumentów:  wyznaczenie celu, określenie adresatów, ustalenie zakresu tematycznego, analiza ograniczeń, wybór formy i stylu, ustalenie planu i harmonogramu realizacji. Oprogramowanie komputerów pomocne przy realizacji dokumentów pisanych i mówionych oraz planowaniu harmonogramu. Edytory tekstu, programy do tworzenia grafiki wektorowej, bitmapowej
i przetwarzania obrazów fotograficznych. Programy do zarządzania projektami.
Struktury dokumentów. Rola wstępu, części głównej i zakończenia. Zapis bibliografii. Zasady tworzenia tekstu publikacji drukowanych. Funkcje i tworzenie grafiki. Ilustracje informacji numerycznych, tabelarycznych, wykresy, schematy organizacyjne, piktogramy. Zasady formatowania dokumentów drukowanych. Sprawdzanie publikacji.
Zasady prezentacji. Przygotowanie wystąpienia. Analiza publiczności. Cel wystąpienia. Wstęp - dobre pierwsze wrażenie. Rozwinięcie - cel i teza. Rozwinięcie - struktura. Zakończenie. Zachowanie się podczas wystąpienia. Zachowania niewerbalne. Zachowania werbalne. Jak walczyć z tremą przed występem?
Jak walczyć z tremą podczas wystąpienia? Kontrolowanie oznak zdenerwowania. Zasady sporządzania materiałów pomocniczych do prezentacji. Stosowane techniki i ich ocena. Praktyczne zalecenia
i wskazówki. Rola elementów graficznych. Liternictwo. Funkcje koloru. Przykłady prezentacji i błędów popełnianych podczas opracowania materiałów prezentacyjnych oraz promocyjnych.
Trudne sytuacje. Etapy utraty kontroli nad prezentacją. Jak radzić sobie z pytaniami?  Parafraza. Dowartościowanie. Przykłady.
Jak przyjmować negatywne oceny? Jakie pytania są trudne?
Pytania krytyczne. Osoby przeszkadzające
w prezentacji: agresorzy, niewierni Tomasze, szeptacze, interpretatorzy, wszystkowiedzący, zagubione duszyczki.
Sześć etapów interwencji w stosunku do przeszkadzających.
Zakres ćwiczeń audytoryjnych

Tematy referatów seminaryjnych

 1. Rola prezentacji mówionych i publikacji drukowanych w edukacji
 2. Rola opracowań pisanych w pracy inżyniera
 3. Prawo autorskie
 4. Planowanie publikacji i wystąpień publicznych
 5. Gromadzenie i porządkowanie informacji
 6. Struktura dokumentu
 7. Tworzenie tekstu
 8. Rola barw w prezentacji i publikacji
 9. Zasady budowania tablic, schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 10. Rodzaje i charakterystyki wykresów
 11. Rysunki i schematy konstrukcyjne w publikacjach
 12. Gotowe elementy graficzne (tzw. cliparty)
 13. Przegląd programów do edycji tekstu
 14. Przegląd programów do tworzenia prostej grafiki
 15. Przegląd programów do tworzenia wykresów
  Nagrywana prezentacja indywidualna każdego studenta.

 

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone