Waldemar Oleksiuk prof. dr hab. inż. Waldemar Oleksiuk

nr pokoju: 619
tel: 234-85-15
e-mail: w.oleksiuk@mchtr. pw.edu.pl

dydaktyka:
pełnione funkcje:
  • Kierownik Zespołu Podstaw Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych (1970 - 81)
  • Kierownik Zak?adu Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych (1996 - 2005)
  • Dyrektor Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych (1981 - 91)
  • Prodziekan Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (1973 - 77)
  • Dziekan Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (1977-81)
  zainteresowania naukowe:
Konstrukcja, eksploatacja oraz badania elementów i zespołów urządzeń precyzyjnych; napędy urządzeń mechatronicznych, metodyka konstruowania.

 


         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2018 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone