Zygmunt Rymuza prof. dr hab. inż. Zygmunt Rymuza

nr pokoju: 719
tel: 234-85-40
e-mail: z.rymuza@mchtr.pw.edu.pl

dydaktyka:
pełnione funkcje:
  • Kierownik Laboratorium Mikrotrybologii
  • Opiekun naukowy Laboratorium Mikro/Nanotechniki
  • Członek Komisji Nauki Rady Wydziału Mechatroniki
  zainteresowania naukowe:
Technika MEMS/NEMS, mikro/nanotrybologia, badania nanomechaniczne, nanotrybologiczne i adhezyjne ultracienkich warstw, materiałów elementów struktur MEMS/NEMS, trybologia miniaturowych współczynników tarcia, trybologia polimerów

 


         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2018 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone