Karol Bagiński mgr inż. Karol Bagiński

nr pokoju: 604
tel: 234-85-72
e-mail: k.baginski@mchtr.pw.edu.pl

dydaktyka:
    zainteresowania naukowe:
  Skoncentrowane są na problematyce projektowania, badania oraz modelowania i komputerowej symulacji zespołów wykonawczych urządzeń mechatronicznych. Wspomaganie procesu projektowania urządzeń mechatronicznych za pomocą technik symulacyjnych.

   


           

  historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

  2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone