Janusz Igielski dr inż. Janusz Igielski

nr pokoju: 612
tel: 234-83-24
e-mail: j.igielski@mchtr.pw.edu.pl

dydaktyka:
pełnione funkcje:
  • Z-ca dyrektora IMiF ds ogólnych
  • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechatroniki PW ds Zamówień Publicznych
  zainteresowania naukowe:
Konstrukcja i badania układów napędowych małej mocy; analiza zachowań hamulców wykorzystywanych w badniach układów napedowych małej mocy. Zużycie cierne materiałow ferromagnetycznych w polu magnetycznym.

 


         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone