Maciej Bodnicki dr inż. Maciej Bodnicki

nr pokoju: 611
tel: 234-85-88
e-mail: m.bodnicki@mchtr.pw.edu.pl

dydaktyka:
pełnione funkcje:
  • Prodziekan Wydziału Mechatroniki ds. Studiów kadencji 2005-2008
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kadencji 2005-2008
  • Sekretarz Sekcji Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (kadencja 2003-2006)
  • członek Komitetu Technicznego nr 257 ds. Metrologii Ogólnej - przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym
  zainteresowania naukowe:
Skoncentrowane są na problematyce projektowania, badania oraz modelowania i komputerowej symulacji zespołów wykonawczych urządzeń mechatronicznych, a zwłaszcza ich elektromechanicznych układów napędowych. Ważna część tej działalności dotyczy zagadnień pomiaru wielkości mechanicznych charakteryzujących właściwości techniczno-użytkowe małogabarytowych napędów (na potrzeby badań, diagnostyki i sterowania).

 


         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone