Sergiusz Łuczak prof. dr hab. inż. Sergiusz Łuczak

nr pokoju: 614
tel: 234-83-15
e-mail: s.luczak@mchtr.pw.edu.pl

dydaktyka:
pełnione funkcje:
  • członek Komisji ds. Promocji Wydziału
  • przewodniczący Komisji ds. Przetargów w IMIF
  zainteresowania naukowe:
Projektowanie oraz badania eksperymentalne mechanicznych zespołów urządzeń precyzyjnych (w tym modeli pojazdów kołowych) oraz systemów MEMS (w tym sensorów przyspieszenia), zagadnienia związane z pomiarami odchylenia od pionu oraz badaniami czujników odchylenia od pionu

 


         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone