Prof. dr hab. inż. Zdzisław MRUGALSKI

emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej

Specjalność naukowa: mechanika precyzyjna, mechanizmy zegarowe, mikromechanika

Wykształcenie:
Państwowe Liceum Zegarmistrzowskie w Warszawie (matura, 1951), Oddział/Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej: studia (mgr inż., 1956); doktorat (dr inż., 1964), habilitacja (dr hab. inż.,1974), tytuł nauk. profesora (prof., 1991).

Miejsce zatrudnienia:
Główny Instytut Mechaniki w Warszawie (obecnie IMP): technik-laborant, (1951); Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki): asystent (1954 - 58), st. asystent (1958 - 65), adiunkt (1965 - 72), docent (1972 - 91), prof. nadzw. (1991 - 97), prof. zwycz. (1997 - 2004); w sumie 50 lat pracy w PW.

Ważniejsze funkcje pełnione w PW:
kierownik Studium Podyplomowego Konstrukcji Drobnych Mechanizmów (1975 - 81), prodziekan Wydz. MP (1975 - 81), dziekan (1981 - 87), członek Senatu (1981 - 89), dyrektor Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych (1991 - 93), kierownik Zakładu Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych (1992 - 97);

Ważniejsze funkcje pełnione poza PW:
członek Rady Nauk. Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie (1980 - 2003, w tym wiceprzew. 1986 - 91) oraz kilku innych rad naukowych, współredaktor czasopisma POMIARY, AUTOMATYKA, ROBOTYKA (od 1996).

Publikacje:
ponad 140 publikacji, w tym ok. 40 artykułów w czasopismach naukowych na temat konstrukcji drobnych mechanizmów i urządzeń precyzyjnych, mechanizmów zegarowych, drobnomodułowych przekładni zębatych i mikromechanizmów oraz książki, m.in.: "Mechanizmy zegarowe" (1972), "Zespoły funkcjonalne drobnych mechanizmów" (1979), "Zespoły funkcjonalne urządzeń zegarowych i tachometrycznych" (1991), "Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych" (współautor i redaktor nauk. całości - 1996).

Inne osiągnięcia:
wykonanie ponad 60 opracowań konstrukcyjnych i prac dla przemysłu, ok. 30 opinii i ekspertyz z dziedziny urządzeń precyzyjnych, współautorstwo 9 patentów; kierowanie i bezpośredni udział w opracowaniu konstrukcji oraz nadzór nad wykonaniem i montażem mechanizmu zegara na Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie (1972 - 74), a także nadzór nad eksploatacją zegara (1974 - do chwili obecnej).

Kształcenie kadry:
wypromowanie 5 doktorów nauk techn. oraz promotorstwo 103 prac inżynierskich i magisterskich.
Przynależność do organizacji i stowarzyszeń nauk-techn.: Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (1957 - 95), Główna Komisja ds. Nagród i Konkursów przy ZG NOT - wiceprzewodniczący (1990 - 95), Polskie Tow. Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (1985 -  ), Międzynar. Stow. HOROLOGIUM, Gdańsk (1990 -  ), Komitet Budowy Maszyn PAN - Sekcja Podstaw Konstrukcji (1996 -  ), Polskie Towarzystwo Historii Techniki, Towarzystwo Naukowe Warszawskie (Wydz. Nauk Technicznych), Klub Miłośników Zegarów (prezes).

Odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi (1974), Krzyż Kawalerski OOP (1984), Medal KEN (1981), Złota Odznaka "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej" (1979), Medal Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie (1974, 1984).

Zainteresowania pozazawodowe:
muzyka klasyczna, najnowsza historia Polski, historia techniki, turystyka krajoznawcza, majsterkowanie, fotografia, filatelistyka, kolekcjonowanie starych zegarów.

Adres i tel. służbowy:
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, 02-525 Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 8,  tel.: (22) 660 82 63, e-mail: z.mrugalski@mchtr.pw.edu.pl/