Ważniejsze osiągnięcia naukowe i techniczne:

 • Opracowanie i wykonanie skomputeryzowanych systemów pomiarowych do badań mikrosilników elektrycznych i układów napędowych małej mocy.
 • Opracowanie konstrukcji i przeprowadzenie badań rodziny nowych zewnętrznych stabilizatorów ortopedycznych
 • Opracowanie metodyki badań właściwości mikro/nano mechanicznych i mikro/nano trybologicznych ultracienkich powłok i materiałów do mikrosystemów.
 • zorganizowanie międzynarodowej konferencji 4th International Colloquium "Micro-Tribology 2005" , 4 - 8.09.2005r., Karwica. 40 uczestników z 12 krajów. Referaty będą opublikowane w specjalnym numerze czasopisma Wear. Główny organizator - prof. Rymuza;
 • zorganizowanie międzynarodowej  konferencji "5th Polish - German Mechatronic Workshop 2005.
  Trends in  Mechatronics" - 16 -17.06.2005 r., Serock. Nowością była duża liczba młodych naukowców oraz studentów. Główny organizator - dr Bodnicki;
 • realizacja 3 projektów europejskich - prof. Rymuza;
 • zakończenie grantu celowego dotyczącego budowy siłownika liniowego - dr Wierciak;
 • obroniona pierwsza praca doktorska (dr Kwacz) kierowana przez prof. Rymuzę,
 • uzyskanie przez dr Buczyńskiego 3 patentów.
 • Opracowanie konstrukcji typoszeregów siłowników liniowych na bazie silników skokowych i budowa stanowiska badawczego dr inż. J. Wierciak, wdrożenie przez MIKROMA s.a. (Września) w ramach projektu celowego KBN nr 6 T 067 2001 C/5584
 • Opracowanie metod kompleksowego badania własności adhezyjnych, nanomechanicznych i nanotrybologicznych materiałów i mikro/nanostruktur przydatnych w technologii nanoimprintingu - dr hab. inż. Z.Rymuza, prof. nzw. PW, z zespołem doktorantów.
 • organizowanie międzynarodowej  konferencji "8th International Colloquium Micro-Tribology" - 11 -13.09.2017 r., Warszawa. Uczestniczyło w niej 23 osób z 5 krajów.
  Program oraz abstrakty wystąpień można znaleźć tutaj;

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone