Nasza oferta

Badania

  • wyznaczanie parametrów metrologicznych czujników przyspieszenia (w tym sensorów MEMS);
  • wyznaczanie parametrów metrologicznych czujników odchylenia od pionu;
  • projektowanie czujników odchylenia od pionu (w tym wykonanych w technologii MEMS);
  • budowa miniaturowych czujników przyspieszenia;
  • budowa miniaturowych czujników odchylenia od pionu;
  • realizacja specyficznych pomiarów odchylenia od pionu;
  • opracowywanie metodyki prowadzenia badań doświadczalnych czujników przyspieszenia oraz odchylenia od pionu;
  • badania dokładności kinematycznej sprzęgieł i prowadnic liniowych;
  • budowa skomputeryzowanych stanowisk badawczych do badań czujników przyspieszenia oraz czujników odchylenia od pionu.

Szkolenia

dr inż. Witold Jaszczuk

Chcę poinformować o możliwości poprowadzenia szkoleń z zakresu profesjonalnej sprzedaży osobistej oraz technik prezentacji produktów, usług i projektów.
Jestem zawodowym nauczycielem akademickim w Politechnice Warszawskiej z ukończonym studium pedagogicznym. Od  dziewięciu lat wykładam przedmioty biznesowe koncentrując zainteresowania wokół zagadnień sprzedaży osobistej i technik prezentacji. Od ponad 15 lat współpracuję
z szeregiem firm w tym zakresie, a przez 4 lata byłem dyrektorem handlowym w jednej z nich.  Jako referencje mogę udostępnić wykaz ukończonych szkoleń i uzyskanych certyfikatów oraz opinie profesorów oceniających moje szkolenia w związku z wnioskiem o nagrodę Rektora PW.
Od szeregu lat spotykam się z opiniami, że w firmach prywatnych, instytutach naukowych, placówkach badawczych wiele osób musi uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie zagadnień związanych z technikami sprzedaży i profesjonalnej prezentacji. Dotyczy to także pracowników starających się być możliwie z dala od działów marketingu, a wśród nich naukowców pochłoniętych badaniami. W obecnej rzeczywistości kluczowym zagadnieniem stało się pozyskiwanie środków na rozwój firmy,
a także sprzedaż produktów, usług, wyników badań i opracowań naukowych.
Nawet najdoskonalsze dzieło niesprzedane pogarsza tylko potencjał firmy. Philip Kotler napisał niedawno takie zdanie: "jeśli nie myślisz o kliencie,
w ogóle nie myślisz ..."
Nie mniej istotne są umiejętności poprawnego prezentowania produktów, projektów, swoich opinii, przedstawiania wyników prac i badań, bronienia tez pracy doktorskiej i inne wystąpienia publiczne. Ponad dwa tysiące lat temu napisał Arystoteles: "nie wystarczy wiedzieć, co powiedzieć, trzeba jeszcze wiedzieć jak". Profesjonalne zachowania redukują przy tym stres i ułatwiają przekaz informacji. Odnosi się więcej sukcesów
i wzmacnia własną osobowość.
Wszystko to wiemy, jeśli nam kiedyś powiedziano. Tego trzeba po prostu się nauczyć tak jak zasad ruchu drogowego.
Szkolenia, które opracowałem i przez szereg lat modyfikuję są skierowane do szerokiego kręgu osób: początkujących handlowców i do ludzi bez wykształcenia w zakresie marketingu dotychczas zupełnie
nie związanych z osobistą sprzedażą. Do osób zarządzających  zespołami ludzkimi, naukowców, studentów  i doktorantów.

Słuchaczami było już ponad 500 osób z firm handlowych, instytutów naukowo-badawczych i studentów na wszystkich szczeblach studiowania od inżynierskich po doktoranckie. Opinie słuchaczy
(na podstawie anonimowych ankiet) są więcej niż pozytywne. W skali ocen od 2 do 5 wszystkie czynniki szkolenia: treść, sposób prowadzenia zajęć, ocena pomocy dydaktycznych i subiektywna ocena przydatności
są oceniane w pobliżu 4,5. Przyjęta metoda liczenia średniej ze wszystkich ankiet jest najostrzejszym kryterium ewaluacji zajęć, gdyż uwzględnia również opinie osób zawsze niezadowolonych ze wszystkiego,
a takie trafiają się w każdej grupie.

Oferuję dwa moduły szkoleniowe w łącznym wymiarze 32 godzin. Programy załączam.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone