Plan studiów inzynierskich specjalności MIKROMECHANIKA

Plan zajęć na studiach inżynierskich w semestrach
I- VII 
Specjalność MIKROMECHANIKA
Nazwa przedmiotu J.o. Inne spec. Wsp Sem I Sem II Sem III Sem IV Sem V Sem VI  Sem VII Razem wykł ćwicz ECTS
        W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P     C+L+P  I  II  III IV V  VI  VII
Wychowanie fizyczne SWFiS     2   2     2   2   2   2         12 0 12              
Język obcy SJO           4   4   4       12 0 12         4    
Przedmioty ekonomiczne i humanist. KNS     2         2     2     6 2 4           2  
Przedmioty obieralne                2               1 1             1 1     1 1     8 5 3           2 2
Elektronika III IIPiB               2 1     3 0 3         3    
Podstawy automatyki II IAiR                                         2                   2 0 2         3    
Podstawy mechaniki płynów IAiR               1 1       2 1 1         3    
Zarządzanie jakością IMiSP               1 1     2 1 1         2    
Robotyka IAiR                                     2                       2 2 0         3    
Przedmioty na specjalności
Współczesne narzędzia wspomagajace projektowanie IMiF   1                                     1 1                 2 0 2         2    
Napędy elektromech. urz. mchtr. I IMiF IW 2                                 1                       1 1 0         1    
Napędy elektromech. urz. mchtr. II IMiF   1                                     1 1                 2   2         3    
Urządzenia automatyzacji produkcji IMiF   1                                 2   1                   3 2 1         4    
Wybrane techniki pomiarowe IMiF   1                                 1   1                   2 1 1         2    
Aparatura biomechaniczna IMiF   1                                         1   1 1         3 1 2           4  
Metodyka proj. urz. mechatronicznych IMiF   1                                         2               2 2 0           2  
Symulacja w projektowaniu urządzeń prec IMiF   1                                         1   1           2 1 1           4  
Podstawy teorii mechanizmów IMiF   1                                         1     1         2 1 1           3  
Projektowanie urządzeń mechatronicz. IMiF   1                                             2           2 0 2           3  
Trybologia i mikrotrybologia IMiF   1                                         2               2 2 0           3  
Technika mikroprocesorowa I IIPiB   3                                         1   1           2 1 1           2  
Wybrane zagadnienia wzornictwa przemysłowego IMiF   1                                         1     1         2 1 1           3  
Zagadnienia jakości w projektowaniu IMiF   1                                                 1     1 2 1 1             2
Mikrourządzenia MEMS IMiF   1                                                 2       2 2 0             2
Podstawy technik badań urzadzeń prec. IMiF   1                                                 1   1   2 1 1             2
Urządzenia multimedialne II IMiF   1                                                 1   2   3 1 2             3
Przedmiot wariantowy 1- biznesowy IMiF   1             2     2 2 0           2  
Przedmiot wariantowy 2 WM   1               1 1   2 1 1             2
                                                                0 0 0              
 
Seminarium dyplomowe                     2   2 0 2             2
Praca dyplomowa                       0 0 0             15
Praktyki                                                               0 0 0              
Wspólnych godzin zajęć (bez WF) i ECTS     13 4 4 1 11 7 3 3 12 8 4 4 10 8 6 2 5 5 5 2 1 3 0 0 1 3 0 0 125 72 53 30 30 30 30 18 4 19
Razem wspólnych godzin (bez WF)             22       24       28       26       17       4       4 125                  
Specjalnościowych godzin zajęć i ECTS               4 0 4 2 11 0 5 3 6 0 4 1   21 19         12 26 11
Razem specjalnościowych godzin               10 19 11 40                  
Wszystkich godzin                                             27       23       15               30 30 30
 
Liczba egzaminów wspólnych             2       3       4       4       1                                    
Liczba egzaminów na specjalności                   3       2       2                    

Plan studiów magisterskich specjalności MIKROMECHANIKA

Studia II stopnia Mikromechanika
Nazwa przedmiotu J.o. Inne specj wspólne dla Semestr I Semestr II Semestr III Razem Razem wykłady Razem ćwicz. C+L+P   ECTS
W C L P r W C L P r W C L P r r I II III
Metody numeryczne MiNI   9 30 15                           45 30 15        
Przedmiot wariantowy I MiNI   9   30 15     45 30 15        
Fizyka F   9   30 15     45 30 15        
HES KNSiA       30   30 60 60 0        
Systemy mechatroniczne     9   30 45     75 30 45        
Przedmiot wariantowy II       30 15       45 30 15        
Przedmiot wariantowy III       30 15       45 30 15        
Systemy mikroprocesorowe w mechatronice     7 30 15       45 30 15        
Praca przejściowa         75       75 0 75        
Seminarium dyplomowe               30 30 0 30        
Praca dyplomowa               0 0 0       20
Przedmioty obieralne           45   30   75 150 0 0 150 3 2 5
Przedmioty na specjalności
Zespoły wykonawcze urz. mechatronicznych     1 15 30       45 15 30        
Mikro/nanotechnika     1 30       30 30 0        
Miniaturyzacja urządzeń mechatronicznych     1   30 15     45 30 15        
Systemy i urządzenia automatyzacji produkcji     1   30 15     45 30 15        
Urządzenia peryferyjne syst. Komputerowych     1   15 15     30 15 15        
Automat. syst. sprzedaży/Urz. wspom. rehab.     1       30 15 45 30 15        
 
Wydziałowych i kierunkowych razem       120 15 30 90 45 120 15 15 45 30 30 30 0 0 75 660 270 240 150      
Specjalnościowych razem       45 0 30 0 0 75 0 45 0 0 30 0 15 0 0 240 150 90        
Wszystkich godzin zajęć  / ECTS       165 15 60 90 45 195 15 60 45 30 60 30 15 0 75 900 420 330 150      

Przedmiot wariantowy I
Matematyka dyskretna
Statystyka matematyczna
 
Przedmiot wariantowy II i III
Modelowanie, identyfikacja, symulacja 
Teoria i metody optymalizacji 
Teoria i praktyka eksperymentu 
Przetwarzanie i analiza obrazu