Specjalność MIKROMECHANIKA

Specjalność „Mikromechanika” przygotowuje swych absolwentów do samodzielnego lub zespołowego (z udziałem specjalistów z innych branż) wykonywania zadań inżynierskich obejmujących projektowanie urządzeń precyzyjnych i mechatronicznych, nadzór nad ich eksploatacją, a także ocenę działania ich elementów i zespołów.
Przedmiotem zainteresowań specjalności  „Mikromechanika” są przede wszystkim:

 • elektromechaniczne układy napędowe urządzeń precyzyjnych i mechatronicznych,
 • zespoły urządzeń komputerowych i multimedialnych,
 • mikromechanizmy (systemy MEMS) i ich węzły trybologiczne,
 • urządzenia do automatycznej sprzedaży produktów i usług,
 • automatyczne urządzenia montażowe i pakujące.
 • sprzęt biomechaniczny,

Oferowane przedmioty specjalizacyjne umożliwiają studentom zdobycie wiadomości oraz opanowanie narzędzi inżynierskich użytecznych w przyszłej pracy zawodowej. Obejmują one między innymi:

 • projektowanie elementów i zespołów urządzeń precyzyjnych i mechatronicznych,
 • budowę i badania mikromechanizmów,
 • techniki informatyczne wspomagające prowadzenie prac projektowych i badawczych,
 • estetykę konstrukcji
 • zarządzanie jakością,
 • techniki prezentacji, autoprezentacji oraz metody poszukiwania  pracy.

Treści przedmiotów prezentowanych w procesie nauczania są stale uaktualniane - stosownie do istniejącego stanu techniki i wymagań stawianych kadrze inżynierskiej. Ułatwia to naszym absolwentom dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku pracy oraz powinno zachęcać do systematycznego uzupełniania swych umiejętności zawodowych.

 

   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone