Laboratoria

Laboratorium Zespołów i Układów Optoelektronicznych (626)

W Laboratorium prowadzone są zajęcia typu pracowni problemowej, które mają przyswoić umiejętność zespołowej pracy eksperymentatorskiej, wspierającej proces projektowania w rozwijających się obszarach specjalności. Prowadzone są także prace badawcze związane z tematyką diagnostyki małych układów napędowych, zwłaszcza bezdotykowych pomiarów przemieszczeń.
Przedmiotem zajęć dydaktycznych jest projektowanie i zestawianie układów pomiarowych do testowania optoelektronicznych przetworników do bezstykowych pomiarów przemieszczeń, zwłaszcza do diagnozowania napędów i urządzeń precyzyjnych. Obejmują prace z zakresu:
badania fotoczułych przetworników typu jedno- i dwuwymiarowych, badania modelu projektowanego czujnika kąta z użyciem przetwornika PSD, testowanie projektowanego pozycjonera zwierciadlanego oraz układów transoptorów otwartych i zespolonych. Ponadto w ramach prac dyplomowych i badawczych jest możliwość testowania konstruowanych optoelektronicznych układów pomiarowych, np. mikromomentomierzy i przetworników położenia.
Laboratorium jest wyposażone m.in. w precyzyjny zmotoryzowany stolik krzyżowy sterowany programowo według zadanych algorytmów (wzorzec przemieszczeń liniowych), programy komputerowego przetwarzania danych pomiarowych, tory pomiaru sygnałów napięciowych z 16-bitowymi kartami akwizycji sygnałów analogowych, inkrementalny przetwornik kąta (wzorzec przemieszczeń kątowych), stanowisko do pomiaru geometrii przedmiotów i przemieszczeń z kamerą cyfrowa, torem akwizycji i przetwarzania obrazu, oscyloskop cyfrowy we współpracy z komputerem do przetwarzania rejestrowanych sygnałów.

Laboratorium Aparatury Biomechanicznej (sala 610)

Laboratorium Aparatury Biomechanicznej służy zarówno studentom jak i doktorantom. W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz prowadzonych prac naukowo-badawczych przeprowadzane są analizy teoretyczno-eksperymentalne systemów, zespołów i układów biomechanicznych. Dotyczy to:

 • Analizy obciążeń i naprężeń w stabilizacji zewnętrznej,
 • Modelowania komputerowego urządzeń i układów biomechanicznych (np. stabilizatorów zewnętrznych),
 • Analizy i modelowania kinematyki stawów ludzkich,
 • Modelowania i badania właściwości mechanicznych tkanek
  (np. Kości),
 • Analizy chodu osób niepełnosprawnych,
 • Zagadnień rehabilitacji, w tym osób implantowanych.
Wyniki laboratoryjne studenci i doktoranci weryfikują klinicznie podczas wizyt w ośrodkach szpitalnych. Są oni również zapoznawani tam z najnowszymi i najczęściej stosowanymi urządzeniami biomechanicznymi.

Laboratorium Specjalizacyjne specjalności „Mikromechanika” (s. 605)

Laboratorium służy do prowadzenia zarówno zajęć dydaktycznych, jak i prac badawczych.

Dydaktyka

W laboratorium prowadzone są zajęcia laboratoryjne dla studentów IV roku następujących specjalności: Mikromechanika, Technologia urządzeń precyzyjnych i Techniki multimedialne. Są to:

 • Laboratorium Napędów mechatronicznych
  (Mikromechanika i Technologia urządzeń precyzyjnych),
 • Laboratorium Technik badania urządzeń precyzyjnych (Mikromechanika),
 • Laboratorium Modelowania i symulacji urządzeń precyzyjnych (Mikromechanika),
 • Laboratorium Budowy i eksploatacji sprzętu audio-wideo.


W laboratorium znajdują się następujące stanowiska badawcze wykorzystywane w dydaktyce:

 1. stanowisko do badania statycznych i dynamicznych właściwości mikrosilników elektrycznych,
 2. stanowisko z hamulcem Prony'ego do wyznaczania obciążeniowych charakterystyk mikrosilników metodą statyczną,
 3. stanowisko do rejestrowania temperaturowych odpowiedzi mikrosilników elektrycznych,
 4. stanowisko do wyznaczania mechanicznych charakterystyk elektrycznych siłowników liniowych.

Laboratorium jest wyposażone w 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, przygotowanych do prowadzenia badań symulacyjnych z wykorzystaniem programów: Amil i Matlab-Simulink.

Prace badawcze

Laboratorium jest przygotowane do realizacji prac badawczych z zakresu precyzyjnych układów napędowych, a w szczególności wyznaczania ich charakterystyk funkcjonalnych i charakterystyk cieplnych oraz badania niezawodności.

Laboratorium 615 - badawcze i dydaktyczne (specjalizacyjne).

Wyposażenie podstawowe: zestaw wspomaganych komputerowo stanowisk do wyznaczania charakterystyk statycznych i dynamicznych takich elementów napędów elektrycznych jak silniki prądu stałego, silniki skokowe, elektromagnesy szybkiego działania, napędy liniowe, miniaturowe sprzęgła i przekładnie oraz napędy z ww. aktywatorami.

Wyposażanie pomocnicze: zestaw przetworników wielkości mechanicznych wykorzystywanych w badaniach urządzeń precyzyjnych: optoelektronicznych przetworników kąta i długości, momentomierzy stacjonarnych i obrotowych o zakresach do 2 Nm, przetworników prędkości.
Zestaw 3 oscyloskopów cyfrowych, zestaw 4 komputerów PC z kartami DAC i oprogramowaniem do akwizycji danych pomiarowych.

Zajęcia dydaktyczne - część laboratoryjna przedmiotów specjalizacji „Mikromechanika”: „Techniki badań urządzeń precyzyjnych”, „Pracownia urządzeń mechatroniki” oraz „Napędy mechatroniczne” (także dla specjalności „Inżynieria sprzętu precyzyjnego i elektronicznego”), 

Prace badawcze (ostatnie lata): kształtowanie charakterystyk częstotliwościowych skokowych siłowników liniowych, badania dynamiki i procedur rozpędzania napędów z silników skokowymi, badania dokładności pozycjonowania silników skokowych, badania miniaturowych pozycjonerów o 6 stopniach swobody, analiza metod odtwarzania sygnałów mechanicznych mikronapędów na podstawie sygnałów elektrycznych, badania dynamiki miniaturowych elektromagnesów prądu stałego.

Laboratorium Multimedialnych Urzadzeń Peryferyjnych (626)

 1. Badania jakości druków wypukłych: parametrów pisma Braille'a i kopii wypukłych dla niewidomych oraz urządzeń wytwarzających kopie wypukłe
 2. Badania parametrów jakości druków: monochromatycznych
  w/g normy ISO13660 oraz barwnych: różnicy barw delta E, nasycenia barwy itd.
 3. Badania podstawowych parametrów techniczno - eksploatacyjnych i kalibracja peryferyjnych urządzeń komputerowych: drukarek, monitorów, skanerów; badania nośników i napędów (magnetycznych oraz optycznych).

 


 
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone