Koło Naukowe „Aparatury Biomedycznej”

Koło Naukowe „Aparatury Biomedycznej” powstało w 2005r. i działa przy Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Członkami Koła są głównie studenci specjalności Mikromechanika (IV i V rok studiów) oraz studenci niższych lat studów (II i III r.) i doktoranci. W pracach Koła uczestniczy obecnie 27 studentów.
Celem Koła Naukowego „Biomechanika” jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy zarówno teoretycznej, projektowej jak i praktycznej głównie z obszaru  nauk technicznych. Szczególnym zainteresowaniem członków Koła cieszy się projektowanie aparatury biomedycznej nowej generacji oparte na modelowaniu i symulacji komputerowej z wykorzystaniem wiedzy praktycznej (doświadczenia kliniczne). Ideą Koła Naukowego „Aparatura Biomedyczna” jest również popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła Naukowego w powyższym zakresie. Członkowie Koła pod opieką opiekuna naukowego przy wsparciu pracowników naukowych Zakładu, Instytutu oraz Wydziału biorą również udział w badaniach i pracach naukowych. Uczestniczą
w seminariach i konferencjach oraz sami przewidują organizację seminariów, prelekcji i odczytów, związanych z działalnością Koła. Członkowie Koła przewidują również współpracę z innymi jednostkami w kraju i za granicą.
Obecnie Koło współpracuje z Kołem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w projekcie „Wózka inwalidzkiego XXI wieku”, przygotowywanym na konkurs ogłoszony przez Technische Universitet Eindhoven z okazji 50-lecia istnienia tej uczelni.

           

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone